API dokumentation

Med API:et för arbetsdagar kan du beräkna antal arbetsdagar och dagar mellan två datum. Du får också en lista med alla helgdagar som infaller på en vardag mellan de datum du anger. Du kan också få reda på när ett datum för ett visst antal arbetsdagar framåt i tiden inträffar. Du kan använda datum mellan 1970-01-01 och 2029-12-31.

För att använda API:et behöver du en nyckel. Du får en nyckel när du registrerar dig på sajten. Nyckeln använder du sedan i alla anrop till API:et.

Alla funktioner anropas med GET. Resultatet kan fås antingen i XML- eller JSON-format.

Funktionerna returnerar status som kan antingen vara "OK" eller "Fel". Om något fel inträffar anges orsaken i meddelande-fältet.


Funktioner

Dagar

Ger som resultat antal dagar, antal vardagar och antal arbetsdagar samt en lista med de helgdagar som infaller på en vardag mellan två datum.

 • fran: Ange ett startdatum. Du anger datum i formen ÅÅÅÅ-MM-DD, t.ex. 2021-08-28, men kan också ange idag eller imorgon för dagens datum eller morgondagens datum.
 • till: Ange ett slutdatum. Du anger datum i formen ÅÅÅÅ-MM-DD, t.ex. 2021-08-28, men kan också ange idag eller imorgon för dagens datum eller morgondagens datum.
 • key: Ange den nyckel som du får när du registrerar dig
 • id: Valfritt. Returneras i resultatet och påverkar inte någon beräkning.
Exempel:

Ger som resultat antal dagar, antal vardagar och antal arbetsdagar samt en lista med de helgdagar som infaller på en vardag mellan idag (2021-09-01) och 31 december.

JSON:
https://api.arbetsdag.se/v2/dagar.json?
fran=idag&till=2021-12-31&key=NYCKEL&id=1234
        
Resultat:
{
 "status":"OK", 
 "meddelande":"", 
 "fran":"2021-09-01", 
 "till":"2021-12-31", 
 "antal_dagar":122, 
 "antal_vardagar":88, 
 "antal_arbetsdagar":86, 
 "antal_helgdagar":2, 
 "helgdagar": [
  {
   "datum":"2021-12-24",
   "helgdag":"Fre 2021-12-24: Julafton"
  },
  {
   "datum":"2021-12-31", 
   "helgdag":"2021-12-31: Ny\u00e5rsafton"
  }], 
  "id":"1234"
}
        
XML:
https://api.arbetsdag.se/v2/dagar.xml?
fran=idag&till=2021-12-31&key=NYCKEL&id=1234
        
Resultat:
<xml>
  <status>OK</status>
  <meddelande/>
  <fran>2021-09-01</fran>
  <till>2021-12-31</till>
  <antal_dagar>122</antal_dagar>
  <antal_vardagar>88</antal_vardagar>
  <antal_arbetsdagar>86</antal_arbetsdagar>
  <antal_helgdagar>2</antal_helgdagar>
  <helgdagar>
    <item>
      <datum>2021-12-24</datum>
      <helgdag>Fre 2021-12-24: Julafton</helgdag>
    </item>
    <item>
      <datum>2021-12-31</datum>
      <helgdag>Fre 2021-12-31: Nyårsafton</helgdag>
    </item>
  </helgdagar>
  <id>1234</id>
</xml>
        

 


Nästa arbetsdag

Ger som resultat ett datum ett visst antal arbetsdagar räknat från ett startdatum.

 • fran: Ange ett datum du vill räkna från. Du anger datum i formen ÅÅÅÅ-MM-DD, t.ex. 2021-08-28, men kan också ange idag eller imorgon för dagens datum eller morgondagens datum.
 • dagar: Antal arbetsdagar, t.ex. 5.
 • key: Ange den nyckel som du får när du registrerar dig
 • id: Valfritt. Returneras i resultatet och påverkar inte någon beräkning.
Exempel:

Ger som resultat ett datum räknat från idag (2021-09-01) och 15 arbetsdagar framåt.

JSON:
https://api.arbetsdag.se/v2/nasta_arbetsdag.json?
fran=idag&dagar=15&key=NYCKEL&id=1234
        
Resultat:
{
  "status":"OK", 
  "meddelande":"", 
  "fran":"2021-09-01", 
  "dagar":15, 
  "arbetsdag":"2021-09-22", 
  "id":"1234"
}
        
XML:
https://api.arbetsdag.se/v2/nasta_arbetsdag.xml?
fran=idag&dagar=15&key=NYCKEL&id=1234
        
Resultat:
<xml>
  <status>OK</status>
  <meddelande/>
  <fran>2021-09-01</fran>
  <dagar>15</dagar>
  <arbetsdag>2021-09-22</arbetsdag>
  <id>1234</id>
</xml>
        

Version

API version 2 (v2) från 2021-09-01.
API version 1 (v1) från 2013-03-13. Kan användas till 2021-12-31.

)